Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta bazne stanice na životnu sredinu – Telekom Srbija

0

Obaveštava se javnost da je investitor „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, ul. Takovska 2, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta bazne stanice ‚‚RK51 RKU51 RKL51 RKO11 RKJ11 Merćez„ Kuršumlija na kat. parceli br. 277 KO Merćez, opština Kuršumlija.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta – investitora može se izvršiti u prostoriji SO Kuršumlija u kancelariji br. 25 u periodu od 02.04.2024. do 15.04.2024. godine od 10 do 13 časova.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja , zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od isteka roka iz stava 3 ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime