Predavanje na seminaru u Kuršumliji, a u okviru projekta“ Unapređenje profesionalnog novinarstva u Topličkom Okrugu“:

0
seminar-novinarstvo
Foto: Bojan Miljuš

Izveštaj predstavlja produženi oblik vesti, zapravo informativni  ili faktografski  oblik novinarskog izveštavanja.

Razlike između vesti i izvešaja su sledeće, vest je zapravo prethodnica izveštaja, jer se prvo kaže vest a potom  sledi obrazloženje.Početnu vest određuje neki događaj a potom  sledi njegovo obrazloženje što  predstavlja izveštaj.Međutim, izveštaj je nemoguće   uraditi  ukoliko nema činjenica.

Vest govori o događaju a izveštaj o toku događaja.Vest konstatuje a izveštaj obrazlaže događaj.Izveštaj mora biti konkretan, jasan i koncizan.

Prava definicija izveštaja glasi da  je izveštaj oblik novinarskog izražavanja kojim se javnost obaveštava  i upoznaje sa tokom događaja.Pored pet osnovnih pitanja koja čine vest, ko, kada, gde , šta  i kako , izveštaj mora dati odgovor na pitanje kako sledi tom ekog događaja i odakle potiču podaci.

Postoje nekoliko vrsta izveštaja:

1.Standardni, ili informativni.

2.Reporterski

3.Кomentatorski ili analitički i

4.Zbirni ili sumarni tip izveštaja

Stadardnim ili informativnim izveštajem opisuju se  uglavnom zasedanja, skupovi , ispraćaji…

Reporterskim izveštajem opisuje se tok događaja sa što više opisnih detalja   i na atraktivan način.

Кomentatorski izveštaj podrazumeva pojašnjenje odnosno komentar na neki događaj  a ovim vidom izveštaja opisuju se recimo organizovani događaji, požari, prirodne katastrofe….

Posle   predavanja prezentovani su  i praktično pokazani svi oblici izveštaja.

(Autor-predavač: Dragana Zećević, dopisnik Velernjih novosti iz Toplice i sa Kosova i Metohije)

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime