Skupština Kruševca usvojila 67 tačaka dnevnog reda

0

Na 24. sednici Skupštine grada, koja je održana juče do kasno po ponoći, odbornici su razmotrili i usvojili 67 tačaka dnevnog reda.

Usvojena je Odluka o budzetu grada Kruševca za 2016. godinu, kojom su utvrđeni ukupni prihodi i primanja i ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 3.038.912.297 dinara, od toga 2.700.000.000 dinara sredstva iz budzeta i 338.912.297 dinara sredstava iz drugih izvora budzetskih korisnika.

Odbornici su usvojili i Program razvoja Grada Kruševca za 2016. godinu i projekcije programa za 2017. i 2018. godinu. Prioritet u realizaciji imaće već započete investicije za koje se steknu realni uslovi za finansiranje u oblastima vodosnabdevanja i kanalizacije, rekonstrukcije i izgradnje ulica i puteva, gasifikacije i toplifikacije, osnovnog i srednjeg obrazovanja, dečije i socijalne zaštite i ekonomskog razvoja.

Skupština je donela Strategiju razvoja socijlane politike Grada Kruševca za period 2015-2020, Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost Grada Kruševca za period 2016-2020 i Program razvoja sporta Grada Kruševca sa akcionim planom za period 2015-2018. godina.

U skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Skupština grada Kruševca je donela Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u lokalnoj samoupravi-Gradu Kruševcu.

okalnim akcionim planom za zapošljavanje Grada Kruševca za 2016. godinu planirano je da sredstvima od 10.350.000,00 dinara finansiraju programi: “Nova radna mesta”, “Samozapošljavanje” i i program ”Help”, koji ima za cilj smanjenje siromaštva i stvaranje uslova za zapošljavanje marginalizovanih i ugroženih grupa stanovništva, sa fokusom na Romkinje i podrazumeva finansiranje opreme. Planirani pojedinačni iznos subvencije za program “Nova radna mesta” je 150.000 dinara a za program “Samozapošljavanje” 180.000 dinara.

Odbornici su usvojili i programe rada javnih preduzeća i ustanova za 2016. godinu, kadrovska rešenja i rešenja kojima se rešavaju imovinsko-pravni odnosi građana.

VAŠ KOMENTAR

Napišite Vaš komentar
Unesite svoje ime